Begeleiding & Coaching

Begeleiding en Coaching bij emigratie

Wanneer u naar Frankrijk emigreert, kunnen wij u op verschillende manieren bijstaan.

I   Praktische en administratieve ondersteuning
II  Intensieve fiscale en juridische ondersteuning
III Persoonlijke ondersteuning en coaching
IV Frankrijk-breed kennisoverdracht

I   Praktische (1e lijns) administratieve ondersteuning

De volgende diensten leveren wij tegen een vast uurtarief van 50€ :
Dit doen wij via onze vaste partner Lonneke Grobben (Lonneque.com)

- Openen bankrekening
-
Aansluiten internet / abonnement mobiele telefoon
-
Afsluiten standaardverzekeringen als inboedel, aansprakelijkheid, aanvullende ziektekostenverzekering
- Importeren auto
- Allerlei andere adminstratieve handelingen die u liever uit handen geeft

II   Intensieve begeleiding in samenwerking met Franse experts

Wanneer er fiscale of juridische expertise nodig is, werken wij nauw samen met het Franse accountantsbureau Equinoxe en assurantiemakelaar Alain Retailleau.

Voor een aantal diensten, bestaan vaste pakketten die tegen een vast tarief door onze partners worden aangeboden :
• Hulp bij keuze bedrijfsstructuur
• Het opzetten van de bedrijfsstructuur
• Het in kaart brengen van de te verwachten inkomsten
• Hulp (en cursussen) bij de boekhouding
• Fiscale optimalisatie
• Audit Pensioen & Arbeidsongeschiktheid
• Samenstellen verzekeringspakket

De voordelen van onze aanpak :
- Work your Way to France is uw enige aanspreekpersoon die zodoende overzicht houdt op uw vestiging
- U kunt door onze bemiddeling gebruik maken van experts die de Franse wetten en regelgeving beheersen
- Door onze nauwe samenwerking, kunnen wij in geval van complexe zaken, een deel van het regelwerk voor u uitvoeren en het beroep dat u moet doen op experts met dito uurtarief beperkt houden

III   Persoonlijke ondersteuning en coaching bij emigratie

Wanneer u bij of na emigratie naar Frankrijk om welke reden dan ook vastloopt en behoefte heeft aan personal coaching door een geschoolde coach en ervaringsdeskundige, kunnen wij u dat bieden. Dit kan gaan om kwesties op het gebied van:
- schoolkeuze en contact met schooldirectie
-
werkgerelateerde problemen (problemen met veranderingen, cultuurverschillen)
- spanningen, heimwee en onzekerheden bij u of in het gezin rond de emigratie
In een persoonlijk contact, kan onze coach u hierin bijstaan; via Skype of terplaatse.
Het uurtarief hiervoor bedraagt 45€, excl. BTW.

IV   Frankrijk-breed, wanneer u een cursus Frans volgt bij ons

In al onze cursussen is een deel gewijd aan het praktische leven in Frankrijk en interculturaliteit. Deze thema’s zijn uitermate geschikt voor zowel cursisten die gaan emigreren, als voor diegenen die vanuit hun eigen land met het Frans / de Fransen (gaan) werken.