Begeleiding in uw Franse praktijk

Extra diensten voor (para)medici bij vestiging in Frankrijk

Wanneer u naast onze standaard aangeboden begeleiding behoefte heeft aan extra begeleiding, kunt u die ook via ons verkrijgen.

Dit kan op twee manieren :

1. De volgende diensten leveren tegen een vast uurtarief van 50€ (incl BTW):
Dit doen wij via onze vaste partner Lonneke Grobben (lonneque.com)

- Openen bankrekening
- Aansluiten internet / abonnement mobiele telefoon
- Afsluiten standaardverzekeringen als inboedel, aansprakelijkheid, aanvullende ziektekostenverzekering
- Importeren auto
- Allerlei andere adminstratieve handelingen die u liever uit handen geeft

2. Wanneer er fiscale of juridische expertise nodig is, werken wij nauw samen met het Franse accountantsbureau Equinoxe en assurantiemakelaar AR Conseil.

Voor een aantal diensten , bestaan vaste paketten die tegen een vast tarief door onze partners worden aangeboden :
- Hulp bij keuze bedrijfsstructuur

- Het opzetten van de bedrijfsstructuur
- Het in kaart brengen van de te verwachten inkomsten
- Hulp (en cursussen) bij de boekhouding
- Fiscale optimalisatie
- Audit Pensioen & Arbeidsongeschiktheid
- Samenstellen verzekeringspakket

De voordelen van onze aanpak :
-
Work your Way to France blijft de enige aanspreekpersoon die overzicht houdt op uw vestiging
- U kunt door onze bemiddeling gebruik maken van experts die de Franse wetten en regelgeving beheersen
- Door onze nauwe samenwerking, kunnen wij in geval van complexe zaken, een deel van het regelwerk voor u uitvoeren en het beroep dat u moet doen op experts met dito uurtarief beperkt houden