Uw voorbereiding

Goed voorbereid op een medische carrière in Frankrijk

Een gedegen en zorgvuldige voorbereiding door terzake kundige en ervaren adviseurs is van groot belang voor buitenlandse artsen en andere zorgprofessionnals die een nieuwe medische carrière in Frankrijk overwegen.

Voldoende beheersing van de Franse (medische) taal voor consulten, collegiaal overleg, nascholing en algemene conversatie is een basisvoorwaarde voor succes. Daarom zijn bij Work your Way to France de Franse taal -en cultuurcursussen een prominent aandeel van ons aanbod.

De persoonlijke contacten met eerder door ons gesplaatste en/of opgeleide artsen en de enquêtes die wij regelmatig afnemen, houden bovendien onze kennis van relevante ontwikkelingen voor buitenlandse nieuwkomers up to date.

Hoe ziet dit voorbereidingstraject eruit?

Afhankelijk van uw niveau van het Frans en de tijd die u vrij kunt maken, kunt u kiezen uit een intensieve module van 1 week en een meer gespreide module van 4 weken.
Vooraf vindt er altijd een intakegesprek plaats, om samen tot de optimale keuze te komen.

Module 1 week : geschikt voor personen die over taalbeheersingsniveau B2 of hoger beschikken.

Dit betreft een intensieve privécursus medisch Frans van 1 week (37,5 uur), toegespitst op uw specialisme.

De cursus wordt definitief samengesteld op basis van de specifieke behoeften van de cursist al dan niet in overleg met  de werkgever. Sommige cursisten willen vooral consulten oefenen, anderen de communicatie op de operatiezaal en weer anderen sollicitatiegesprekken met potientiële werkgevers of voornamelijk hun schriftelijk Frans verbeteren.

U heeft de beschikking over een eigen appartement in ons opleidingscentrum.

Buiten deze lesweek krijgt u de volgende diensten aangeboden:

- toegang tot een unieke online database van meer dan 10.000 medische termen (NL-FR)
- training voor uw verplichte gesprek met en inschrijving bij de Franse ‘Ordre national des Médecins’
- begeleiding bij het afsluiten van een beroepsverzekering
- praktische ondersteuning bij uw emigratie en vestiging
- bemiddeling bij uw professionele plaatsing in heel Frankrijk
- persoonlijke coaching op uw nieuwe werkplek tijdens de opstartfase en desgewenst daarna

Module 4 weken : geschikt voor personen van wie het taalbeheersingsniveau ligt tussen A2 en B1/B2.

‘s Morgens volgt u in groepsverband (max. 4 personen) lessen medisch en algemeen Frans.
In het ochtendprogramma worden ook de volgende modules aangeboden:
1. De gezondheidszorg in Frankrijk
2. Wetten en regelgeving
3. De lokale partners
4. Interculturaliteit in de zorg
5. Beroepsuitoefening in de praktijk
Na de lunch krijgt u privéles medisch Frans toegespitst op uw specialisme (45 minuten), in combinatie met zelfstudieopdrachten medisch Frans (2 à 3 uur).

U heeft de beschikking over een eigen appartement in ons opleidingscentrum.

Tijdens die 4 weken en daarna, krijgt u alle diensten aangeboden zoals hierboven genoemd.