Groepscursus

Groespcursus medisch Frans

Het betreft een groepscursus medisch Frans van 4 weken waarbij een deel is toegespitst op uw medisch specialisme.
Vereist aanvangsniveau: A2/B1
Minimaal aantal deelnemers: 4 met een meximum van 5 cursisten.

Tijdens de cursus worden behandeld:
– De meest voorkomende consulten (rollenspel)
– De communicatie met collega’s (interdisciplinair overleg, teamwork op operatiezaal, overdracht dossiers)
– Het voorbereiden op het gesprek met de Franse Orde van Geneesheren (indien nodig).
– De volgende modules worden behandeld:
1. De organisatie van de Franse gezondheidszorg
2. De vigerede wetgeving (belangrijkste te kennen regels)
3. De lokale partners en nationale gezondheidsinstanties
4. Interculturaliteit in de medische sector
5. De beroepsuitoefening in de praktijk

Lesprogramma

De lesdagen verlopen als volgt :
9.00 tot 9.15 uur  : Bespreken huiswerk
9.15 tot 10.30 uur : Twee rollenspelen (in medische contekst)
10.30 tot 10.45 uur: Pauze
10.45 tot 12.00 uur: Grammatica en verrijking medische woordenschat
12.00 tot 12.30 uur: Beroepsmatige conversaties
12.30 tot 13.30 uur: Lunch 13.30 tot 16.45 uur: - Zelfstandig werkprogramma (medisch) Frans
- Privéles van 30 min per cursist
- Bovengenoemde modules
16.45 tot 17.00 uur: Evaluatie / terugblik op de dag 's Avonds : Eventueel wat huiswerk (grammatica)

Data

Het hele jaar op aanvraag (naar beschikbaarheid)

De docent

De cursus wordt gegeven door Maarten Stroes
– Studeerde Franse taal-en letterkunde en Franse geschiedenis en recht in  Montpellier, Lille en Amsterdam.
– Schreef meerdere lesmethodes Frans
– Docent Frans sinds 1998 en geeft sinds eind 2010 cursussen medisch Frans aan Europese (para)medici
– Heeft voor meer dan 25 verschillende medische specialismen lesmateriaal ontwikkeld; voor zorgprofessionals van 15 verschillende nationaliteiten
– Werft en plaatst sinds 2018 Europese artsen en paramedici in opdracht van Franse ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra.

Het verblijf

Het opleidingscentrum van Work your Way to France is gevestigd in Saint-Honoré-les-Bains waar verscheidene mogelijkheden bestaan om een gîte te huren.
Wij kunnen u op verzoek daarover meer informatie sturen.

Tarief

Groepscursus van vier weken: 3000 €

Hierbij is inbegrepen :
Cursus Frans (maximaal 4 personen)
Boeken en didactisch materiaal
Toegang tot onze unieke database van medische termen met meer dan  10.000 items (Nederlands-Frans)
Lunches op de lesdagen