Privécursus Medisch Frans

Privécursus medisch Frans

Het betreft een intensieve cursus medisch Frans van een week (37,5 uur) toegespitst op uw medisch specialisme.

De cursus wordt samengesteld op basis van uw specifieke behoeften en wensen (en eventueel in overleg met uw toekomstige werkgever).
Om deze cursus goed te kunnen volgen, moet u minimaal niveau A2 van het ERK hebben.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
- De meest voorkomende consultonderwerpen (d.m.v. rollenspelen)
- De communicatie met collega's (interdisciplinair overleg, teamwerk op operatiekamer, overdracht patientendossiers, enz.)
- De voorbereiding op het gesprek met de Franse Orde der Geneesheren (indien nodig).
- Alle belangrijke onderwerpen die te maken hebben met het werken in Frankrijk: de Franse gezondheidszorg, bepaalde regelgeving (beroepscode en medisch geheim) en interculturaliteit bij het werken met Franse patienten / collega's.

Lesprogramma

De lesdagen verlopen als volgt :

9.00 - 9.15 uur     : Terugblik op de vorige dag (1e dag: Ontvangst)
9.15 - 10.30 uur   : Twee rollenspelen (in medische contekst)
10.30 - 10.45 uur : Pauze
10.45 - 12.15 uur : Grammaticales inclusief medisch vocabulair
12.15 - 13.15 uur : Lunch (in het Frans)
13.15 - 14.00 uur : Werkgerelateerde conversatieles (met inzet authentiek materiaal)
14.00 - 15.15 uur : Verrijking medisch vocabulair (video / artikel / podcast)
15.15 - 15.30 uur : Pauze
15.30 - 16.45 uur: Automatiseringsoefeningen basisgrammatica
16.45 - 17.00 uur : Evaluatie van de dag
's Avonds             : Eventueel wat huiswerk (grammatica)

Data

Het gehele jaar op aanvraag (volgens beschikbaarheid)

De docent

De cursus wordt gegeven door Maarten Stroes
– Studeerde Franse taal-en letterkunde en Franse geschiedenis en recht in Montpellier, Lille en Amsterdam.
– Schreef meerdere lesmethoden.
– Is sinds 1998 docent Frans en geeft sinds eind 2010 intensieve cursussen medisch Frans aan Europese (para)medici.
- Heeft lesmateriaal ontwikkeld voor meer dan 25 verschillende medisch specialismen voor (para)medici van meer dan 15 verschillende nationaliteiten.
- Werft en plaatst sinds 2018 Europese zorgprofessionnals voor Franse ziekenhuizen, klinieken en zorgcentra.

Het verblijf

Het opleidingscentrum van Work your Way to France is gevestigd in Saint-Honoré-les-Bains waar verscheidene mogelijkheden bestaan om een gîte te huren.
Wij kunnen u op verzoek daarover meer informatie sturen.

Het tarief

Privé-cursus van een week: 2200 € (gratis cursus voor artsen die wij recruiten en plaatsen in Frankrijk).

Hierbij zijn inbegrepen :
De lessen Frans
Boeken en didaktisch materiaal
Toegang tot onze unieke online-database van medische termen (Frans-Nederlands) met meer dan 10.000 items
De lunches tijdens de cursusdagen