Salaris en inkomen in de medisiche sector in Frankrijk

Informatie over het salaris en inkomen in de medische sector in Frankrijk.

In Frankrijk doen zich voornamelijk drie soorten situaties voor:

I Prive-praktijk/vrijgevestigd (‘exercice en libéral’)

Een gezondheidsprofessional kan zijn beroep uitoefenen als vrijgevestigde (privéklinieken, eigen praktijk in de stad, enz.). Zijn of haar inkomen hangt af van het aantal patiënten dat hij of zij krijgt en het soort procedures dat hij of zij uitvoert. Zie hieronder (ter indicatie) wat er gemiddeld verdiend wordt in de Franse vrije sektor.
Dan is er een sector 1 met vastgestelde tarieven en een sector 2 die het mogelijk maakt om hogere tarieven te vragen. De keuze tussen deze twee opties hangt onder meer af van het carrièrepad van de arts (al dan niet extra academische loopbaan).
Daarnaast zijn er installatiebonussen en andere fiscale voordelen voor bepaalde gebieden die grote tekorten kennen.

II Werken in loondienst

Een gezondheidsprofessional kan ook in loondienst zijn; meestal is het een openbaar ziekenhuis dat een salaris betaalt volgens schalen die op nationaal niveau zijn vastgesteld (zie hieronder). Maar het komt ook voor dat lokale overheden (een departement of een stad) een salaris betalen aan een huisarts die bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum komt werken.
Er zijn verschillende soorten contracten, maar in de meeste gevallen begint een Europese gezondheidswerker met een contract voor bepaalde tijd (6 maanden, meerdere malen te verlengen) voordat hij officieel ziekenhuisarts kan worden (via een ‘concours de praticien hospitalier’) en zijn of haar werkervaring ook ingeschaald kan worden (daarvoor is het noodzakelijk om te onderhandelen).
Daarnaast bestaan er bepaalde installatiepremies voor wanneer men in een openbaar ziekenhuis gaat werken.

III Gemengde praktijk

Een gezondheidsprofessional kan ook tegelijkertijd in de private en de publieke sector werken: dit wordt een ‘exercice mixte’. Bijvoorbeeld, een gespecialiseerde arts die een praktijk in de stad heeft voor de consultaties van zijn patiënten (maximaal 49% privé-praktijk) en vervolgens werkt in een openbaar ziekenhuis waar hij op de loonlijst staat. Hiermee kan de arts zijn of haar inkomen flink ophogen ten opzichte van alleen een baan in loondienst die beperkt is tot 35 uur per week.

Ad I: Inkomen privésector / privépraktijk

Dit zijn de laatst bekende gegevens over het inkomen van Franse artsen in de vrije sector. Het betreft (puur ter indicatie), gemiddelden die in Frankrijk werden behaald.

Spécialité médicale

Honoraires nets HT ***

Bénéfice comptable ***

Médecin généraliste

152641

88277

Kinésithérapeute

77934

40970

Infirmier

77877

45160

Anesthésiste

274885

167090

Angiologue

202770

101891

Cardiologue

233361

126603

Chirurgien (général)

274053

136257

Chirurgien orthopédique

288169

153864

Chirurgien plastique

288692

117283

Chirurgien urologique

246558

138706

Dentiste

257574

91299

Dermatologue

173973

81617

Endocrinologue

123960

55169

Gastro-entérologue

228410

120512

Gynécologue

203610

97242

Néphrologue

269625

190568

Neurochirurgien

147795

84305

Neurologue

186961

93439

Ophtalmologue

306628

151931

ORL

219825

106220

Pédiatre

140204

71827

Pneumologue

197956

103820

Psychiatre

126342

67418

Radiologue

252718

108447

Rhumatologue

171047

85027

Urgentiste

162054

99175

Urologue

253905

140902

Ad II, Salaris in de publieke sector, Ziekenhuisartsen (‘statut Praticien hospitalier’).

Voor het salaris (status per januari 2020), klik hier.
Dit is het brutosalaris *** voor 35 uur per week, zonder extra vergoedinging voor overuren, zonder toeslagen voor wachtdiensten en zonder eventuele installatiepremies.

*** Bruto en netto-inkomen/loon
In Frankrijk moet u, om uw netto-inkomen te kunnen berekenen, weten hoeveel premies en belasting u dient te betalen en dit hangt af van uw gezinssituatie (gehuwd of alleenstaand, aantal kinderen).
Dit is ook de reden waarom we, wanneer we spreken over ‘netto-inkomen of nettoloon’, in principe spreken over ‘netto-inkomen/netto loon voor belastingen’, wat betekent dat de sociale lasten al zijn ingehouden op het bruto-inkomen (voornamelijk ziektekostenverzekeringen en pensioenen), maar dat er nog steeds inkomsten- (of vennootschaps)belasting moet worden betaald.
Work your Way to France helpt u graag bij de berekening van uw netto-inkomen/loon na belastingen, zoals dat in de meeste Europese landen het geval is.

Wilt u meer gedetailleerde informatie ontvangen?
Neem contact met ons op!